Külastaja broneerimissoovi alusel väljastab Sika puhketalu majutaja arve ja majutusteenuse kasutamise lepingu. Arve esitamisest ühe kalendripäeva jooksul tasub külastaja vähemalt 50% arvest broneerimistasuna ja tagastab digiallkirjastatud lepingu. Broneerimistasu tähtaegsel laekumisel loetakse broneering kinnitatuks. Samuti loetakse broneerimistasu laekumisel leping sõlmituks. Kui puudub digiallkirjastamise võimalus, võib lepingu kohapeal allkirjastada vahetult enne maja üleandmist. Külastaja poolt lepingu ülesütlemise korral ei tagastata broneerimistasu.

Hiljemalt 14 kalendripäeva enne majutusperioodi algust tasub külastaja arve alusel kogu ülejäänud tasu. Vastasel juhul kaotab broneering kehtivuse ja broneerimistasu ei tagastata.

Juhul, kui broneering teostatakse vähem kui 14 kalendripäeva enne majutusperioodi algust, maksab külastaja korraga kogu tasu.

Sika puhketalu majutusteenuse lepingu sõlmija on vähemalt 21-aastane.

 

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.